Việc thích nghi các loại thực vật và động vật hoang dã cho con người sử dụng được gọi là nông dân đã được sử dụng để săn bắn đã được thuần hóa tham gia của chúng tôi do đó luôn luôn không lặp lại.

Hiệp hội những người trồng lúa mì quốc gia (NAWG ) là một nhóm vận động có trụ sở tại Washington, DC hỗ trợ lợi ích tập thể của nông dân trồng lúa mì ở Mỹ.

NAWG được thành lập vào năm 1950 và được cấu trúc như một liên đoàn của các hiệp hội người trồng ngũ cốc của tiểu bang.

Nó được liên kết với, một ủy ban hành động chính trị và, một tổ chức từ thiện.

Giám đốc điều hành hiện tại là Chandler Goule.